ข้อตกลงตอนสร้างบัญชี

การสมัครสมาชิก

1. ข้อมูลสมาชิก จะเป็นความลับ จะไม่นำมาเปิดเผยหรือแจกจ่าย โดยเด็ดขาด

2. การป้อนข้อมูลและรายละเอียด ควรป้อนให้ครบถ้วน และถูกต้อง

3. หากต้องการรับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว สามารถสมัคร จดหมายข่าวได้