ข้อตกลงตอนชำระเงิน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ mail อัตโนมัติ เพื่อแจ้งรหัสสั่งซื้อ

และสามารถโอนเงินได้ทันที โดยไม่ต้องรอทางร้านยืนยัน

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งโอนโดยใช้รหัสสั่งซื้อตาม mail ที่ได้รับ